Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

 

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek.

bolt.bigyibogyo.com tiszteletben tartja látogatóinak személyhez fűződő, másképpen személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.
Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket önkéntesen adsz meg. Miután megosztottad velünk személyes adataid, egyben felhatalmazol minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor megvan az a jogod, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozd, megtiltsd, a jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesd. Kérjük, hogy ezt az igényedet vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdésedet, megjegyzését e-mailen jelezd nekünk az info@bigyibogyo.com címre.

Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám- és más jellegű információkat juttatunk el e-mail útján.

A hírlevélre a www.bigyibogyo.com honlapon oldalon lehet feliratkozni.

A név és e-mail cím megadása elengedhetetlen. A hírlevélről leiratkozni a hírlevelek végén található leiratkozás a hírlevélről linkre kattintva lehet. Felhívjuk figyelmed, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltatsz, vagy másvalaki személyes adatait adod meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a felhasználó ellen.

A honlap tartalmazhat olyan alkalmazásokat is (pl. ajánld az oldalt barátaidnak, stb.), ahol mások személyes adatait is meg kell adnod. Az általad megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, és nem lépünk kapcsolatba vele (velük), hacsak ő(k) nem kezdeményez(nek) velünk kapcsolatot.
Az általad önkéntesen megadott személyes adataid az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel. PL.: termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós célokra (ajánlatküldésre, sorslásokon való részvételre, vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására).

Hírlevelünk végén található hírlevél leiratkozás linkre kattintva töröljük elérhetőségedet e-mail cím adatbázisunkból. Ezt követően több hírlevelet már nem fogsz tőlünk kapni, valamint arra vonatkozóan sem rendelkezünk információkkal hogy mely hírlevél olvasóink iratkoztak le hírlevelünkről, tehát a leiratkozókról a továbbiakban semmilyen információt nem birtoklunk.

Lehetséges, hogy feldolgozásra illetve elemzésre kiadjuk személyes adataid más cégeknek. Ezen szállítók és egyéb vállalkozások a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák a személyes adataidat. Kérjük, vedd figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adataidat akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

Az adatvédelem speciális területei közé tartoznak az ún. cookie-k. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngésződ ment le honlapunkról és tárolja azokat a gépeden. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunkat tároló szerver a honlapunkra történő visszalátogatásodkor, hogy már jártál a honlapukon. Ez látogatóink kényelmét is szolgálja hisz egy testreszabottabb szolgáltatást kap az oldalon. A legtöbb internetes böngésző alapbeállítása engedélyezi a cookie-kat. Beállíthatod böngésződet úgy, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztessen arra, hogy cookie-kat küldtek a gépedre. Honlapunk elmenthet olyan információkat a gépedről, mint az IP-cím (a számítógépedet azonosítja minden esetben mikor meglátogatsz egy honlapot), böngésződ típusát, operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információid biztonságban legyenek. Minden általad szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel az általuk jóváhagyott célra. A weboldalon megfogalmazott célra történő felhasználáshoz való hozzájárulásnak és jóváhagyásnak minősül, ha a felhasználó saját adatait bármely oldalon található kérdőíven megadta.

A weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük melyeket az alábbiakban részletezünk:

 

1. Hírlevelünkre történő feliratkozást végző felhasználó adatainak megadásával kijelenti és elismeri hogy kizárólag saját adatait adta meg.

2. A hírlevél feliratkozást végző felhasználó adatainak megadásával egyidejűleg kijelenti hogy tisztában van a személyes adatainak felhasználási céljával, kezelésének módjával valamint tudomásul veszi és elfogadja azt.

3. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok jövőbeni sorsával kapcsolatban két lehetősége van a hírlevelünkre feliratkozóknak:

Az első, hogy az általunk kiküldött hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattint, melynek hatására a feliratkozó adatai teljes körűen és végérvényesen törlődnek adatbázisunkból és a jövőben nem kap tőlünk semmilyen levelet.

A másik megoldás hogy a kapcsolat, vagy elérhetőség menüpont alatt található üzenetküldő űrlap, vagy egyéb elérhetőségeink segítségével kéri adatainak törlését és hírlevelünk lemondását.

4. A feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag a hírlevélküldés céljára használjuk fel, más célra külső személynek, vállalkozásnak, harmadik félnek semmilyen esetben nem adjuk át és egyúttal kijelentjük hogy személyes adataid megfelelő informatikai adatbiztonság mellett tároljuk, ahhoz más illetéktelen személy nem férhet hozzá.

5. Ha megadott személyes adataidnak kezelésével kapcsolatban bármilyen további kérdésed van, kérlek, vedd fel velünk a kapcsolatot.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi hatályos jogszabályokkal:

– 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

 

– 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

 

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

 

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései.

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.